77 433 88 88 office@dworbiskupi.pl
Dom Opieki Dwór Biskupi Aleja Lompy 3, 48-300 Nysa, 77 433 88 88

Wady postawy

Istnieje wiele definicji tej jednostki chorobowej i jest niezmiernie trudno wybrać jedną, aby wszystko uporządkować, natomiast łączy je jedno, a mianowicie ważne jest to, aby dostatecznie szybko rozpoznać problem i jak najszybciej rozpocząć terapię.

Cechy charakteryzujące postawę prawidłową to:

 • proste ustawienie głowy,
 • fizjologiczne wygięcia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz prostym ustawieniem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej,
 • dobrze wysklepiona klatka piersiowa, gdzie jej przednia ściana jest najbardziej wysuniętą do przodu częścią ciała,
 • dobrze podparta miednica na głowach kości udowej,
 • proste kończyny dolne i prawidłowo wysklepione stopy.

Wady postawy są najczęściej zauważalne u z dzieci ze względu na szybką utratę prawidłowych wzorców ruchowych, złe nawyki w postaci długotrwałego siedzenia i braku aktywności fizycznej oraz szybkiego wzrostu układu kostno-stawowego.

Pierwszym objawem u dziecka będzie zaburzenie postawy w postaci: nieprawidłowo pochylonej głowy, zaokrąglonych pleców, odstających łopatek, wystającego brzucha, zbyt dużego pochylenia miednicy czy złego stereotypu chodu oraz wad stóp.

Zaburzenia, które nie zostaną odpowiednio wcześnie skorygowane mogą przynieść w wieku późniejszym  wiele dolegliwości zarówno kręgosłupa jak i stawów kończyn, a także mogą wpływać na zaburzenie ruchomości oraz pracę narządów wewnętrznych.

Wady postawy powyżej określonego wieku ( >21 roku życia u chłopców i >18 roku życia u dziewczynek) będą o wiele trudniej poddawały się korekcji, ze względu na zakończenie procesów wzrostowych części chrzęstnych i kości.

U ludzi starszych > 65/70 roku życia wady postawy będą związane z mechanizmem nieprawidłowej kompensacji dolegliwości bólowych w postaci zaburzeń osi kręgosłupa lub kończyn, zaś ich nie leczenie może prowadzić do istotnych zmian strukturalnych.

Ze względu na przyczyny powstawania wady postawy można podzielić na:

1. Wady wrodzone:

 • w obrębie klatki piersiowej i kręgosłupa (np. plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, plecy płaskie, skolioza, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza, odstające łopatki, kręcz szyi),
 • w obrębie kończyn dolnych i stóp (np. koślawość kolan, szpotawość kolan, stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa szpotawa, stopa wydrążona, przywiedzenie przodostopia).

2. Wady nabyte:

 • powstałe na skutek przebytych chorób np. krzywica, choroba Scheuermanna,
 • związane z noszeniem przez dzieci ciężkich plecaków i długotrwałe siedzenie w ławce szkolnej,
 • problemy emocjonalne i psychiczne,
 • nawyk złej postawy w okresie wzrostu,
 • złe warunki bytowe i higieniczne: niedożywienie, zmęczenie, brak snu,
 • zaburzenia napięcia mięśni w chorobach neurologicznych.