77 433 88 88 office@dworbiskupi.pl
Dom Opieki Dwór Biskupi Aleja Lompy 3, 48-300 Nysa, 77 433 88 88

Rehabilitacja neurologiczna

Centrum Rehabilitacji Dworu Biskupiego oferuje nowoczesne programy rehabilitacji neurologicznej realizowane przez specjalistów z dziedziny nuerologii i psychiatrii.

Każdy program opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta i problemu zdrowotnego. Ich zadaniem jest umożliwienie pacjentowi powrotu na najwyższy poziom aktywności fizycznej, psychicznej i zawodowej, poprawa jakości życia i  uzyskanie niezależności pacjenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia programów jest włączenie rehabilitacji jak najwcześniej od incydentu zdrowotnego i kontynuowanie jej pod okiem doświadczonego zespołu medycznego. Ważnym elementem jest włączenie w cały proces rodziny pacjenta. Personel szpitala edukuje bliskich jak pracować z pacjentem w domu, aby utrwalać wypracowane efekty terapii.

Co obejmują programy rehabilitacji neurologicznej?

 • specjalistyczną opiekę lekarską
 • terapię indywidualną z wykorzystaniem nowoczesnych metod fizjoterapii
 • ćwiczenia bierne i czynne oraz z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego
 • zabiegi fizykoterapeutyczne
 • terapię mowy u pacjentów z afazją
 • terapię zajęciową
 • terapię ręki
 • psychoterapię indywidualną lub grupową (w zależności o stanu pacjenta)
 • działania mające na celu poprawę funkcji poznawczych, takie jak problemy z koncentracją, uwagą, pamięcią
 • pomoc w nauce czynności życia codziennego, jak: jedzenie, ubieranie, kąpiel, toaleta, pismo ręczne, gotowanie i podstawowe sprzątanie
 • doradztwo żywieniowe
 • doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu urządzeń wspomagających, jak: laski, kule łokciowe, trójnogi, czwórnogi, chodziki i podpórki do chodzenia, łuski na kończyny górne i/lub dolne,podwieszki, temblaki, aparaty stabilizujące kończyny lub zapobiegające przeprostom bądź przykurczom w stawach, parapodia statyczne lub dynamiczne
 • edukację pacjenta oraz rodziny