77 433 88 88 office@dworbiskupi.pl
Dom Opieki Dwór Biskupi Aleja Lompy 3, 48-300 Nysa, 77 433 88 88

Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Zakon, który ma siedzibę w Rzymie, na Via Condoti, posiada własny rząd, niezależne sądownictwo, dwustronne stosunki dyplomatyczne z 103 państwami i zasiada jako Stały Obserwator we wielu międzynarodowych organizacjach, jak np. ONZ. Operacyjna działalność Zakonu prowadzona jest przez sześć Wielkich Przeoratów, sześć Podprzeoratów i 47 Krajowych Związków Kawalerów Maltańskich na pięciu kontynentach. Zakon wydaje własne paszporty i znaczki pocztowe, oraz stwarza instytucje publiczne mające niezależną osobowość prawną. Życie Zakonu jest regulowane Kartą Konstytucyjną i Kodeksem, które były znowelizowane w 1997r. Wielki Mistrz przewodniczy Zakonowi jako władca i zwierzchnik religijny.

Historia

Początki Zakonu sięgają początku XI wieku. Grupa kupców z dawnej Morskiej Republiki Amalfi uzyskała od Kalifa Egiptu pozwolenie na budowę kościoła, klasztoru i szpitala w Jeruzalem, w celu udzielania opieki pielgrzymom, niezależnie od ich wiary czy pochodzenia. Zakon św. Jana z Jerozolimy – wspólnota zakonna, która prowadziła szpital dla pielgrzymów w Ziemi Świętej – stał się niezależnym pod przewodnictwem założyciela, bł. Gerarda, w tym czasie papież Paschalis II zezwolił na ustanowienie szpitala i poddał go opiece Stolicy Apostolskiej, nadając mu prawo wolnego wyboru własnych władz, bez ingerencji innych władz kościelnych czy świeckich. Tym samym, szpital stał się Zakonem niepodlegającym hierarchii kościelnej. Wszyscy Kawalerowie byli duchownymi, składając trzy zakonne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Konstytucja Królestwa Jerozolimskiego w czasie Krucjat nałożyła na Zakon obowiązek militarnej obrony chorych, pielgrzymów i terenów zdobytych przez krzyżowców od Muzułmanów. Z ten sposób, obok misji szpitalniczej Zakon podjął również rolę obrony Wiary. Z biegiem czasu, Zakon przyjął ośmioramienny krzyż, który jest jego symbolem do dziś.

W XX i XXI wieku oryginalna misja szpitalnicza stała się główną działalnością Zakonu, coraz bardziej wzmacniając się podczas ostatniego stulecia, szczególnie poprzez działalność prowadzoną przez Wielkie Przeoraty i Związki Narodowe w wielu krajach na całym świecie. Szpitalnicze i charytatywne akcje na wielką skalę prowadzone były już podczas Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej. Zakon Maltański, obecny dzisiaj w 120 krajach, działa charytatywnie na płaszczyźnie pomocy humanitarnej, medycznej i innych działań społecznych w myśl zasady: „Obrona Wiary oraz Służba Ubogim i Cierpiącym”.