77 433 88 88 [email protected]
Dom Opieki Dwór Biskupi Aleja Lompy 3, 48-300 Nysa, 77 433 88 88

Karta oceny pensjonariusza opartej na skali Barthel

 

Imię i nazwisko pacjenta …………………………………………………………… pesel …………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

L/p NAZWA CZYNNOŚCI */ WARTOŚĆ PUNKTOWA **/  
1. Spożywanie posiłków

·        0 = nie jest w stanie samo przełykać, karmiony przez zgłębnik lub gastrostomię lub jejunostomię

·        5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu, karmieniu doustnym

·        10 = samodzielny, niezależny

   
2. Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem/siadanie

·        0 = nie jest w stanie przemieszczać się. Nie zachowuje równowagi przy siadaniu oraz siedzeniu

·        5 = przemieszcza się  z pomocą fizyczną jednej lub dwóch osób, może siedzieć

·        10 = samodzielny

   
3. Utrzymanie higieny osobistej

·        0 = nie jest w stanie wykonać żadnych czynności higienicznych

·        5 = potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych

·        10 = samodzielny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, także z zapewnionymi pomocami

   
4. Korzystanie z toalety (WC)

·        0 = nie korzysta w ogóle z toalety

·        5 = potrzebuje pomocy przy korzystaniu z toalety

·        10 = samodzielny w dotarciu do toalety oraz w zdejmowaniu i zakładaniu części garderoby

   
5. Mycie i kąpiel całego ciała

·        0 = kapany w wannie przy pomocy podnośnika

·        5 = wymaga pomocy

·        10 = samodzielny

   
6. Poruszanie się po powierzchniach płaskich

·        0 = w ogóle nie porusza się

·        5 = porusza się na odległość do 50m za pomocą sprzętu wspomagającego i z pomocą co najmniej jednej osoby

·        10 = samodzielny, niezależny w poruszaniu się na odległość powyżej 50m, także z użyciem  sprzętu wspomagającego

   
7. Wchodzenie i schodzenie po schodach

·        0 = nie jest w stanie wchodzić i schodzić po schodach nawet z pomocą innej osoby

·        5 = potrzebuje pomocy fizycznej asekuracji

·        10 = samodzielny

   
8. Ubieranie się i rozbieranie

·        0 = potrzebuje kompleksowej pomocy innej osoby

·        5 = potrzebuje częściowej pomocy innej osoby

·        10 = samodzielny, niezależny, także w zapinaniu guzików, zamka, zawiązywanie sznurowadeł

   
9. Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu

·        0 = nie panuje nad oddawaniem stolca

·        5 = sporadycznie bezwiednie oddaje stolec

·        10 = kontroluje oddawanie stolca

   
10. Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego

·        0 = nie panuje nad oddawaniem moczu

·        5 = sporadycznie bezwiednie oddaje mocz

·        10 = kontroluje oddawanie moczu

   
WYNIKI KWALIFIKACJI ***/  

 

………………………………………….

data, pieczęć, podpis lekarza i pielęgniarki

*/ w punktach 1-10 należy wybrać jedną z możliwości najlepiej opisującą stan pacjenta i podkreślić

**/ wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości

***/ w ramce wpisać uzyskaną sumę punktów