Przyczyny, objawy

Demencja ujawnia się wskutek zmniejszenia sprawności mózgu, wynikająca z trwałego zmniejszania się ilości komórek nerwowych.

Demencja jest przyczyną stopniowego osłabiania funkcji poznawczych osoby starszej, w tym możliwości rozpoznawania nawet najbliższego otoczenia, w którym osoba dotknięta demencją przebywa na co dzień, przez co w konsekwencji w otoczeniu tym nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

Objawem demencji jest zazwyczaj utrata pamięci, utrata umiejętność uczenia się, rozpoznawania osób, trudności z mówieniem, liczeniem, utrata orientacji w czasie i przestrzeni, a nawet rozmowy z lustrem, omamy słuchowe czy wzrokowe i urojenia.

Alzheimer – jak pomagać w chorobie?

Niestety demencja, czy Alzheimer są chorobami nieuleczalnymi, stosowane są leki zwiększające poziom acetylocholiny, tj. substancji przekaźnikowej w układzie nerwowym, odpowiadającej za zachodzące procesy pamięciowe, w tym umiejętność uczenia się. Pomimo tego ważnym w procesie podtrzymywania osoby chorej w stanie zdatnym do częściowo samodzielnego funkcjonowania są ćwiczenia mózgu, np. czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, czy gry planszowe, szachy.

Jako choroba neurodegeneracyjną zalicza się choroba Alzheimera. Przyczyną są choroby alzheimerowskie, ale i guzy mózgu, urazy, infekcje, nadużywanie alkoholu, czy nawet długotrwały stres.

Mamy wiedzę i doświadczenie

Wskazać należy, że nawet ćwiczenia pamięci, oprócz funkcji wspomagającej proces leczenia, stanowią niezbędną w tym przypadku formę profilaktyki zdrowotnej. Ćwiczenia pamięci służą utrzymywaniu sprawności mózgu, opóźniając przy tym postęp choroby. Istotnym czynnikiem w podtrzymywaniu sprawności jest opracowanie i przestrzeganie na co dzień odpowiedniej diety, bogatej w produkty rybne, orzechy. Nie należ zaniedbywać przy tym dbanie o niezbędną ilość aktywności fizycznej i snu.

Personel Domu Opieki Dwór Biskupi posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami dementywnymi i chorobą Alhzeimera. Codzienna troska i pomoc w chorobie oparta na wiedzy, doświadczeniu i empatii dają gwarancję najlepsze opieki, jakiej potrzebuje każda osoba dotknięta demencją i chorobą Alzheimera.

 

Terapia ruchowa

Tai chi Bardzo atrakcyjną formą zajęć dla seniorów są zajęcia tai chi, prowadzone w okresie wiosna-jesień na dziedzińcu Dworu Biskupiego. Dom Opieki Dwór Biskupi zaprasza na zajęcia tai-chi dla seniorów, dzięki którym nauczysz się prawidłowo oddychać, wyciszać oraz...

Rehabilitacja pooperacyjna

Procedury Przygotowywane przez nasz personel indywidualne programy rehabilitacji pooperacyjnej dostosowujemy do każdego pacjenta na podstawie wstępnej konsultacji. Na tej odstawie dobierane są metody terapeutyczne, które uzależnione są od: rodzaju i sposób przebytego...

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa służy przywróceniu sprawności osobom po wypadkach, kontuzjach, czy urazach powstałych w wyniku niefortunnego upadku. Efektem tych zdarzeń jest czasowe unieruchomienie, a w braku rehabilitacji trwałe obniżenie sprawności fizycznej i obniżenie...

Rehabilitacja poudarowa

Statystyki W Polsce rocznie dochodzi do prawie 90 000 przypadków udaru, który stanowi drugą najczęstszą przyczynę utraty życia. Najczęściej spotykanym rodzajem udaru jest niedokrwienny udar mózgu (80-85%), udar krwotoczny stanowi około 15-20% przypadków. W przypadku...