Dzienny Dom Pobytu

Dom Opieki Dwór Biskupi oferuje seniorom,osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym pobyt dzienny (bez pobytu nocnego) w Dworze Biskupim. W ramach pobytu dziennego oferowane jest pełne wyżywienie, rehabilitacja, terapia zajęciowa oraz opieka pielęgnacyjna w zakresie przewidzianym dla stałych mieszkańców naszej placówki. Pobyt dzienny realizowany jest w godzinach dogodnych dla seniorów i och rodzin przez 7 dni w tygodniu. Po jego zakończeniu senior każdego dnia pobytu wraca do swojego domu lub rodziny.