Rehabilitacja poudarowa

Statystyki

W Polsce rocznie dochodzi do prawie 90 000 przypadków udaru, który stanowi drugą najczęstszą przyczynę utraty życia. Najczęściej spotykanym rodzajem udaru jest niedokrwienny udar mózgu (80-85%), udar krwotoczny stanowi około 15-20% przypadków.

W przypadku niedokrwienności mózgu dochodzi do zwężenia lub całkowitego zamknięcia dróg doprowadzających krew do mózgu.

W przypadku udaru krwotocznego dochodzi do wydostania się krwi w wyniku pęknięcia ścianek tętnicy mózgowej, w wyniku czego dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego w związku z degradacją sąsiadujących tkanek, a w konsekwencji do zaburzenia działania mózgu.

Udar – i co dalej?

Udary mózgu są częstą przyczyną zmian prowadzących do czasowej, a nawet trwałej utraty sprawności. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom udarów należy podjąć profesjonalną rehabilitację w jak najszybszym czasie. Dom Opieki Dwór Biskupi oferuje profesjonalną opiekę i rehabilitację już od pierwszych dni po powrocie ze szpitala.

Zakres działań rehabilitacyjnych

Rehabilitacja neurologiczna i neuropsychologiczna

W ramach działań neurologicznych prowadzona jest rehabilitacja w związku występującymi z zaburzeniami poznawczymi, czy też zaburzeniami ruchu, czucia lub mowy. W trakcie terapii dokonywana jest ocena stanu emocjonalnego oraz zaburzeń nastroju (m.in. depresji), jak również ocena funkcji kognitywnych (np. pamięci, uwagi).  Zadaniem terapii jest likwidacja zaburzeń mowy, dysartrii (w przypadku niedowładów i porażeń mięśni gardła i języka), zaburzeń połykania, komunikacji, między innymi poprzez stymulowanie interakcji półkul mózgowych (kinezjologia-edukacyjna) w przypadku występowania zaburzeń orientacji wzrokowej i przestrzennej.

Rehabilitacja logopedyczna i neurologopedyczna

Rehabilitacja afazji, bądź dyzatrii (utrata umiejętności mowy, artykulacji słów, krótsza faza wydechu), która dotyka 70% osób dotkniętych udarem,  jest procesem trudnym i długotrwałym. W ramach rehabilitacji neurologopedycznej stymulowana neuroplastyczność mózgu, dzięki wykorzystywaniu naturalnych właściwości komórek nerwowych, zdolnych do tworzenia nowych połączeń. Działania te pozwalają na naprawę uszkodzonych funkcji mózgu, dzięki czemu – odzyskuje się zdolność zapamiętywania i uczenia.

 

Terapia ruchowa

Tai chi Bardzo atrakcyjną formą zajęć dla seniorów są zajęcia tai chi, prowadzone w okresie wiosna-jesień na dziedzińcu Dworu Biskupiego. Dom Opieki Dwór Biskupi zaprasza na zajęcia tai-chi dla seniorów, dzięki którym nauczysz się prawidłowo oddychać, wyciszać oraz...

Rehabilitacja pooperacyjna

Procedury Przygotowywane przez nasz personel indywidualne programy rehabilitacji pooperacyjnej dostosowujemy do każdego pacjenta na podstawie wstępnej konsultacji. Na tej odstawie dobierane są metody terapeutyczne, które uzależnione są od: rodzaju i sposób przebytego...

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa służy przywróceniu sprawności osobom po wypadkach, kontuzjach, czy urazach powstałych w wyniku niefortunnego upadku. Efektem tych zdarzeń jest czasowe unieruchomienie, a w braku rehabilitacji trwałe obniżenie sprawności fizycznej i obniżenie...

Rehabilitacja poudarowa

Statystyki W Polsce rocznie dochodzi do prawie 90 000 przypadków udaru, który stanowi drugą najczęstszą przyczynę utraty życia. Najczęściej spotykanym rodzajem udaru jest niedokrwienny udar mózgu (80-85%), udar krwotoczny stanowi około 15-20% przypadków. W przypadku...