Poznaj swoje prawa

POZ

Podstawowa opieka zdrowotna: Od 1 października 2020 r. każdy pacjent zostanie objęty opieką zespołu POZ, w skład którego wejdą: lekarz, pielęgniarka i położna POZ. Pozwoli to na [..] działania zapobiegawcze, [..] opieki medycznej, koordynację profilaktyki i leczenia pacjenta.

Warsztaty terapii

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Bezpieczny Senior

Rządowy projekt “Aktywny i Bezpieczny Senior”  – Autorzy projektu wskazują, że pokolenie (seniorów) ma problem z dostępem do środków komunikacji elektronicznej i Internetu co stanowi dla nich istotną barierą w dostępie do sprawdzonej wiedzy.

Co jeść?

Co ma jeść senior? Wśród starszych osób przyjmujących ponad pięć leków dziennie, nawet co druga osoba była niedożywiona. Seniorzy mniej czują pragnienie i głód, zaś masa wątroby spada o 30-40 proc. Inaczej trzeba jeść, gdy organizm nie działa na pełnych obrotach.

Warsztaty terapii

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Bezpieczny Senior

Rządowy projekt “Aktywny i Bezpieczny Senior”  – Autorzy projektu wskazują, że pokolenie (seniorów) ma problem z dostępem do środków komunikacji elektronicznej i Internetu co stanowi dla nich istotną barierą w dostępie do sprawdzonej wiedzy.

POZ

Podstawowa opieka zdrowotna: Od 1 października 2020 r. każdy pacjent zostanie objęty opieką zespołu POZ, w skład którego wejdą: lekarz, pielęgniarka i położna POZ. Pozwoli to na [..] działania zapobiegawcze, [..] opieki medycznej, koordynację profilaktyki i leczenia pacjenta.

Warsztaty terapii

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Bezpieczny Senior

Rządowy projekt “Aktywny i Bezpieczny Senior”  – Autorzy projektu wskazują, że pokolenie (seniorów) ma problem z dostępem do środków komunikacji elektronicznej i Internetu co stanowi dla nich istotną barierą w dostępie do sprawdzonej wiedzy.