Pobyt Czasowy

Dom Opieki Dwór Biskupi przyjmuje osoby starsze na pobyty czasowe. Nie określamy minimalnego czasu pobytu. W trakcie pobytu czasowego seniorzy korzystają z pełnej oferty Domu Opieki w czasie jego trwania. Po zakończeniu pobytu, w przypadku istnienia wolnych miejsc, możliwe jest przedłużenie pobytu czasowego lub podpisanie umowy na pobyt stały. Zachęcamy do korzystania z oferty pobytów czasowych, niezależnie od czasu jego trwania. W trakcie pobytu czasowego osoby starsze mogą korzystać z programów grupowych i indywidualnych rehabilitacji.