Płatność już od 3.000 zł/m-c

Dom Opieki oferuje pobyt z odroczoną płatnością. W celu zwiększenia dostępności oferty oferujemy możliwość pobytu dzięki płatności częściowej w trakcie trwania pobytu lub z odroczonym terminem płatności. Mieszkaniec lub rodzina nie muszą w celu pokrycia kosztów pobytu sprzedawać lub nawet wynajmować mieszkania. W przypadku zawarcia umowy pobytu z odroczonym terminem płatności części ceny, możliwy będzie  pobyt już przy płatności w kwocie 3.000 zł miesięcznie, pozostałą część ceny będzie można zapłacić w umówionym terminie lub nawet po zakończeniu umowy.

Więcej informacji – napisz: [email protected] lub zadzwoń 77 433 88 88