Tlenoterapia

Ochrona covidowa

Alzheimer i Parkinson

Kardiologia i Onkologia

Stopa cukrzycowa

Ortopedia i Reumatologia

Neurologia i Borelioza

Zastosowanie

Komory hiperbarycznej w opiece nad seniorami

  Koncentratory tlenu

 

Stała kontrola wysycenia hemoglobiny tlenem ma szczególne znaczenie dla seniorów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, niewydolność serca.

Tętnem nazywamy zależne od skurczów serca i elastyczności naczyń, falisty ruch ścianek tętnic. W celu oceny tętna określamy takie jego wartości jak: miarowość, amplitudę, częstotliwość i czas trwania fali skurczowej. Dzięki stałemu monitorowaniu poziomu saturacji, w przypadkach potrzeby dotlenienia seniora, nie do przecenienia jest podłączenie do koncentratora tlenu.

Wartość tętna informuje nas o częstotliwości akcji serca. W zależności od wieku norma różni się. Dla osób dorosłych wynosi ona ok. 70/min.

Dostęp do koncentratorów tlenu w placówkach medycznych i opiekuńczych stanowi dziś podstawowy element bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta.

Dom Opieki w Dworze Biskupim zapewnia na co dzień niezbędną liczbę koncentratorów tlenu, zapewniając seniorom szybką pomoc w sytuacjach obniżenia poziomu wysycenia tlenem. Doświadczenia w walce z objawami koronawirusa oraz częste niedotlenienie organizmów osób starszych wskazują na konieczność dysponowania koncentratorami tlenu tak w ośrodkach medycznych, jak i w każdym domu opieki.

 

Pulsoksymetry

Dzięki stosowaniu profesjonalnych pulsoksymetrów, badamy u każdego mieszkańca pomiary pulsu oraz poziom saturacji, tj. poziom wysycenia hemoglobiny tlenem. Pojawienie się jakiegokolwiek odchylenia od wskaźnika odchylenia standardowego, pozwala na podjęcie czynności zapobiegających niebezpiecznym skutkom niedotlenienia mózgu

Saturacja to stopień wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej. Oznaczamy ją symbolem SaO2, a czasami również SpO2. Wartość prawidłowa powinna mieścić się pomiędzy 95-98 %, a u osób po 70-tym roku życia za normę uznajemy wynik w granicach 94-98 %. Podczas tlenoterapii saturacja może wynosić nawet 99-100%. zaletami pulsoksymetrii jest:

  • nieinwazyjna i bezbolesna metoda
  • ogranicza ilość wykonywanych badań gazometrycznych
  • szybkie uzyskanie wyników
  • możliwość ciągłego monitorowania stanu pacjenta
  • badanie nie wymaga przygotowania

Doświadczenie=Bezpieczeństwo

Podstawą każdej sprawnej organizacji są ludzie. Dom Opieki w Dworze Biskupim tworzy personel całkowicie oddany misji opieki i pomocy osobom starszym

Nawet najlepszy personel, bez niezbędnego sprzętu i szkolenia, nie jest w stanie zapewnić prawidłowej opieki. Dom Opieki Dwór Biskupi zapewnia specjalistyczny sprzęt medyczny oraz stale podnosi kwalifikacje personelu.

Sprawdzone procedury bezpieczeństwa pracy i ochrony seniorów oraz nadzór na prawidłowością ich stosowania