Zasoby własne

Najczęściej niewielu seniorów stać na pokrycie kosztów pobytu w domach opieki. Przeciętna emerytura w I kwartale 2022 roku wyniosła 2 545 zł. Określ jakimi zasobami dysponujesz, żeby ustalić, czy potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów pobytu w domu opieki.

Wynajem

Sprawdź, czy możesz zwiększyć zasoby dzięki wynajęciu własnego mieszkania na czas pobytu w domu opieki. Przeciętny przychód z wynajmu w roku 2019 w Polsce wyniósł 2 500 zł dla mieszkań m metrażu 50 m2 . Decydując się na pobyt w domu seniora, warto rozważyć taką możliwość.

Nie trać

Jeśli wynajmiesz mieszkanie, zaoszczędzisz miesięcznie na czynszu, którego już nie będziesz płacić, na dostawach mediów (woda, gaz, prąd, śmieci), remontach, podatkach – razem zaoszczędzisz co najmniej 1 000 zł miesięcznie. Jeżeli do tego dodasz wydatki na żywność – 1 500 zł,Twoje oszczędności wyniosą min. 2 500 zł/m-c

Rodzina

Rodzina ma zawsze największe możliwości rozwiązania kwestii finansowej, abstrahując od ciążącego na rodzinie obowiązku alimentacyjnego. Realny średni koszt wsparcia seniora w opłatach za pobyt w domach seniora przez najbliższą rodzinę wyniesie średnio kilkaset złotych miesięcznie.

Dopłaty ustawowe

500+ dla seniora – wsparcie mogą wnioskować uprawnione osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń nie przekracza 1896,13 zł brutto. Zasiłek pielęgnacyjny dla osób 75+ obecnie wynosi 256,44 zł. Nasz personel zajmie się załatwieniem wszelkich formalności

Płatność odroczona

Oferujemy opiekę całodobową już przy płatności w wysokości 3.000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu senior nie musi sprzedawać mieszkania, ani czekać na jego wynajęcie, korzystając z opieki od dnia, w którym jest mu ona potrzebna. Pozostała część ceny można zapłacić w dogodnym terminie lub po zakończeniu pobytu w naszej placówce