Zasoby własne

Najczęściej niewielu seniorów stać na pokrycie kosztów pobytu w domach opieki. Przeciętna emerytura w I połowie 2019 roku wyniosła 2 237 zł. Określ jakimi zasobami dysponujesz, żeby ustalić, czy potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów pobytu w domu opieki.

Wynajem

Sprawdź, czy możesz zwiększyć zasoby dzięki wynajęciu własnego mieszkania na czas pobytu w domu opieki. Przeciętny przychód z wynajmu w roku 2019 w Polsce wyniósł 2 000 zł dla mieszkań m metrażu 40-60 m2 . Decydując się na pobyt w domu seniora, warto rozważyć taką możliwość.

Nie trać

Jeśli wynajmiesz mieszkanie, zaoszczędzisz miesięcznie na czynszu, którego już nie będziesz płacić, na dostawach mediów (woda, gaz, prąd, śmieci), remontach, podatkach – razem zaoszczędzisz co najmniej 1 000 zł miesięcznie. Jeżeli do tego dodasz wydatki na żywność – 1 000 zł,Twoje oszczędności wyniosą min. 2 000 zł/m-c

Rodzina

Rodzina ma zawsze największe możliwości rozwiązania kwestii finansowej, abstrahując od ciążącego na rodzinie obowiązku alimentacyjnego. Realny średni koszt wsparcia seniora w opłatach za pobyt w domach seniora przez najbliższą rodzinę wyniesie średnio kilkaset złotych miesięcznie.