Pobyt Stały

Dom Opieki Dwór Biskupi oferuje pobyty na czas nieokreślony. Mieszkaniec ma możliwość wskazania jako miejsce zamieszkania Dwór Biskupi, korzystać z pełnej opieki zdrowotnej w NFZ, lekarzy specjalistów w przychodniach oraz, dzięki złożeniu deklaracji przynależności do przychodni, personel naszej placówki zadba o ciągłe dostawy recept dla osób przewlekle chorych bez konieczności udawania się do przychodni na wizytę lekarską i czekania w kolejkach do lekarzy. Powierzając nam realizację recept, Dwór Biskupi sam zadba o ich dostawę na miejsce bez angażowania seniorów i ich rodzin.