Rehabilitacja

Rehabilitacja czyni cuda!!!

Wczesne podjęcie rehabilitacji, zwłaszcza pourazowej lub pooperacyjnej, zapewnia szybkie i skuteczne przywrócenie sprawności ruchowej seniora. Dom Opieki w Dworze Biskupim dysponuje nowoczesnym zapleczem rehabilitacyjnym oraz pokojami zabiegowymi, czyniąc go samodzielnym ośrodkiem rehabilitacyjnym, z doświadczonym personelem. Na co dzień prowadzimy rehabilitację grupową, indywidualną, dla osób po odbytych operacjach opracowywane są programy rehabilitacji indywidualnej.

Na rehabilitację nigdy nie jest za późno

W Domu Opieki w Dworze Biskupim prowadzimy rehabilitację 5 godzin dziennie w naszych salach rehabilitacyjnych lub na świeżym powietrzu barokowego dziedzińca

N

Kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna niezbędna po zawale, zmniejsza  ryzyko zgonu ponad o 25%, stanowi integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

N

Geriatryczna

Prowadzimy ją w celu poprawy stanu zdrowia seniorów oraz zmiany procesu starzenia, któremu towarzyszą niesprawność i zależność od innych osób, w starzenie się optymalne

N

Psychologiczna

Działania te służą pomocy seniorom w pokonywaniu oporów psychicznych związanych z niepełnosprawnością oraz w przystosowaniu się do otoczenia.

N

Pourazowa

Rehabilitacja pooperacyjna służy najszybkiemu i skutecznemu powrotowi do sprawności fizyczne. Działania te dotyczą fizykoterapii, terapii manualnej, treningów rehabilitacyjnych w oparciu o sprawdzone protokoły rehabilitacji.

N

Poudarowa

Szybka prawidłowa diagnoza na podstawie badan neurologicznych i funkcjonalnych oraz podjęta na jej podstawie rehabilitacja pod okiem specjalisty dają najlepsze wyniki.

N

Ortopedyczna

Często niezasadnie uznawane za dyskopatię, bóle krzyża mają charakter specyficznych i niespecyficznych. Prawidłowa rehabilitacja pozwala na stosunkowo szybkie usunięcie ich przyczyn.

Rehabilitacja społeczna

Pomożemy Ci stanąć na nogi!!!

Nie musisz pozostać sam w chorobie bliskiej osoby. Zapewniamy opiekę doświadczonego personelu w bezpiecznym miejscu.

Pierwsza pomoc

Nasz personel zapewnia pierwszą pomoc na miejscu 24/7. Nad mieszkańcami domu opieki sprawują opiekę opiekunowie i ratownicy medyczni oraz współpracujący lekarze

Monitoring

Monitorujemy stan zdrowia pensjonariuszy. Ewidencjonujemy wyniki pomiarów w codziennych raportach z dyżurów dziennych i nocnych w indywidualnych kartotekach stanu zdrowia.

Szybka pomoc

Reagujemy natychmiast. Dzięki lokalizacji Dworu Biskupiego w centrum miasta, ratownicy medyczni i lekarze docierają do placówki w ciągu kilku minut do potrzebującego.

Dostarczamy leki

Zapewniamy na życzenie mieszkańców stałe dostawy leków bez angażowania pensjonariuszy i ich rodzin. Dbamy o przechowywanie, rozdzielanie i podawanie leków na czas.

Lekarze na miejscu

Organizujemy okresowe badania i wizyty lekarskie na w naszej placówce oraz badania pensjonariuszy przez naszych lekarzy oraz lekarzy w ramach wizyt domowych.

Współpraca

Współpracujemy z przychodniami i szpitalami w ramach opieki zdrowotnej NFZ oraz pomagamy w realizacji zamówień urządzeń służących poprawie jakości życia mieszkańców.

Dwór Biskupi – Twój rehabilitant

Rehabilitacja

zadzwoń — (+48) 77 433 88 88

Rehabilitacja społeczna seniorów przywraca ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki rehabilitacji społecznej senior uzyskuje realną szansę na bycie zaradnym, aktywnym oraz przede wszystkim poczucie samodzielności

Pomoc on line

konsultant

Pomoc w chorobie jest naszą misją

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7

(+48) 77 / 433 - 88 - 88

Nysa, ul. Aleja Lompy 3