SPIROMETRIA

Badanie czynnościowe układu oddechowego

Spirometria profilaktyka na co dzień

Badanie spirometryczne obejmuje badanie objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego

N

Pulmonolog

Stała współpraca z pluminologami w zakresie analizy wyników oraz metod rehabilitacji.

N

Rehabilitanci

Stała opieka rehabilitantów w procesie powrotu do zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej seniorów.

N

Stały monitoring

Monitorowanie stanu wydolności oddechowej oraz zachodzących zmian układu oddechowego pensjonariuszy

N

Terapia pocovidowa

Turnusy rehabilitacyjne dla osób po chorobie Covid-19 pod nadzorem lekarskim i rehabilitantów.

N

Indywiduale programy

Indywidualne programy rehabilitacji, programy żywieniowe opracowane przez dietetyków placówki

N

Opieka lekarska

Stała opieka lekarska, pielęgniarska i rehabilitantów w trakcie pobytu oraz rehabilitacji pulmonologicznej.

Ćwiczenia oddechowe

Wczesna diagnostyka

Dzięki badaniu spirometrii wcześnie diagnozujemy poważne choroby układu oddechowego i wdrażamy procedurę leczenia. Spirometria to bardzo ważne narzędzie w diagnozowaniu nie tylko niewydolności oddechowej, ale i astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Skala Borga

Badanie stopnia zmęczenia podczas wykonywania aktywności fizycznej według skali Borga oraz zmodyfikowanej skali Borga

Serce i płuca

Badanie spirometryczne, mimo że jest rozstrzygającym kryterium rozpoznania POChP, nie wyklucza obecności niewydolności serca

Pojemność płuc

Interwałowe ćwiczenia wpływające na zwiększanie pojemności i wydolności płuc oraz sprawności fizycznej osób starszych

Spirometr

Pomiary objętości powietrza wydychanego z płuc a także natężenia jego przepływu …

Zakres badania

Analiza wyników

Wyniki spirometrii analizowane są przez pulmonologów oraz lekarzy specjalistów placówki.

Twoje zdrowie zaczyna się tutaj

Napisz do nas w sprawie badań i rehabilitacji oddechowej

lub zadzwoń — 77 433 88 88

Badanie spirometryczne jest standardem oceny czynności wentylacyjnej układu oddechowego i stanowi podstawę rozpoznawania zaburzeń wentylacji. Wykonanie spirometrii wymaga współpracy badającego i badanego.

Badania spirometryczne wykonujemy również w ramach rehabilitacji pocovidowej dla osób spoza domu opieki

Zespół rehabilitacyjny

Twoje zdrowie jest naszą misją

Opieka 24/7 w najbezpieczniejszym domu opieki

(77) 433-88-88

Nysa, Aleja Lompy 3