Pobyt Stały

Dom Opieki Dwór Biskupi oferuje pobyt w Dworze Biskupim na czas nieokreślony. Mieszkaniec Domu Opieki ma możliwość wskazania Dworu Biskupiego jako miejsce zamieszkania na stałe, złożyć deklarację wyboru przychodni lekarzy specjalistów z terenu obejmującego lokalizację Dworu Biskupiego, przez co nasz personel ma możliwość wyręczać seniorów i ich rodziny w procesie pozyskiwania recept dla osób przewlekle chorych oraz ich wykupu, bez konieczności opuszczania przez seniora Dworu Biskupiego.