Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa służy przywróceniu sprawności osobom po wypadkach, kontuzjach, czy urazach powstałych w wyniku niefortunnego upadku. Efektem tych zdarzeń jest czasowe unieruchomienie, a w braku rehabilitacji trwałe obniżenie sprawności fizycznej i obniżenie jakości życia.

Rehabilitacja pourazowa obejmuje pomoc z zakresu wielu dziedzin medycyny, począwszy od ortopedii, fizjoterapii, po neurologa czy nawet psychologa.

Rehabilitanci Domu Opieki Dwór Biskupi, na podstawie analizy dokumentacji medycznej orz wywiadu przygotują indywidualny plan rehabilitacji, dostosowywany do każdego, jak również zestaw ćwiczeń oraz zaleceń w okresie porehabilitacyjnym.

Uraz – jak pozbyć się jego skutków?

Dom Opieki Dwór Biskupi oferuje rehabilitację pourazową, służącą w przeciwdziałaniu powikłaniom, jak również ubocznym skutkom leczenia pourazowego. W trakcie rehabilitacji skupiamy się na dysfunkcjach wynikających z przebytych urazów, w tym dysfunkcjach psychicznych.

Zakres rehabilitacji pourazowej

Każda rehabilitacja, w tym pourazowa musi być opracowana indywidualnie do potrzeb pacjenta. Poza podstawowymi zakresem ćwiczeń ruchowych, niejednokrotnie niezbędne jest wsparcie psychologiczne, w związku z pojawiającymi się w wyniku urazów dysfunkcji, których skutkiem jest dyskomfort psychiczny.

Szczególnymi przypadkami są sytuacje amputacji w wyniku doznanych urazów. Osoby takie doznają najczęściej dysfunkcji psychicznych, których eliminacja wymaga długotrwałej rehabilitacji i współpracy z pacjentem i jego otoczeniem.

 

Terapia ruchowa

Tai chi Bardzo atrakcyjną formą zajęć dla seniorów są zajęcia tai chi, prowadzone w okresie wiosna-jesień na dziedzińcu Dworu Biskupiego. Dom Opieki Dwór Biskupi zaprasza na zajęcia tai-chi dla seniorów, dzięki którym nauczysz się prawidłowo oddychać, wyciszać oraz...

Rehabilitacja pooperacyjna

Procedury Przygotowywane przez nasz personel indywidualne programy rehabilitacji pooperacyjnej dostosowujemy do każdego pacjenta na podstawie wstępnej konsultacji. Na tej odstawie dobierane są metody terapeutyczne, które uzależnione są od: rodzaju i sposób przebytego...

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa służy przywróceniu sprawności osobom po wypadkach, kontuzjach, czy urazach powstałych w wyniku niefortunnego upadku. Efektem tych zdarzeń jest czasowe unieruchomienie, a w braku rehabilitacji trwałe obniżenie sprawności fizycznej i obniżenie...

Rehabilitacja poudarowa

Statystyki W Polsce rocznie dochodzi do prawie 90 000 przypadków udaru, który stanowi drugą najczęstszą przyczynę utraty życia. Najczęściej spotykanym rodzajem udaru jest niedokrwienny udar mózgu (80-85%), udar krwotoczny stanowi około 15-20% przypadków. W przypadku...