Alzheimer

Przyczyny, objawy Demencja ujawnia się wskutek zmniejszenia sprawności mózgu, wynikająca z trwałego zmniejszania się ilości komórek nerwowych. Demencja jest przyczyną stopniowego osłabiania funkcji poznawczych osoby starszej, w tym możliwości rozpoznawania nawet...

Wstępna konsultacja

Wstępna konsultacja Rehabilitacja złożony proces, zmierzający do wsparcia oraz przyśpieszenia procesu naturalnej regeneracji po zdarzeniach, operacjach, urazach. Rehabilitacja ma wpływ jednocześnie na tak kluczowe aspekty naszego zdrowia jak psychiczne i fizyczne...

Przyjęcie

Przyjęcie do domu opieki Dom Opieki Dwór Biskupi nie wymaga od mieszkańców skierowania. Podstawowym dokumentami są dokumentacja pensjonariusza medyczna oraz umowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są warunki pobytu, wystarcz, że skontaktujesz się z nami: mailowo...

Pobyt Stały

Pobyt Stały Dom Opieki Dwór Biskupi oferuje pobyt w Dworze Biskupim na czas nieokreślony. Mieszkaniec Domu Opieki ma możliwość wskazania Dworu Biskupiego jako miejsce zamieszkania na stałe, złożyć deklarację wyboru przychodni lekarzy specjalistów z terenu obejmującego...